چگونه برای دشمنان خود دعا کنیم

چگونه برای دشمنان خود دعا کنید - عیسی مسیح برای مخالفان خود ، دشمنانش و در نهایت افرادی که او را کشتند دعا کرد. عیسی گفت: پدر ، آنها را ببخش ... '

عشق آگاپه

بهترین آهنگ های تشییع جنازه انجیل

آهنگ های تشییع جنازه انجیل یک ابزار قدرتمند برای کمک به دوستان و خانواده در بزرگترین زمان غم و اندوه است. موسیقی مسیحی/انجیل مناسب مراسم تشییع جنازه ...

به کار بردن دعای آرامش در زندگی روزمره شما

وقتی در مورد مارها خواب می بینید به چه معناست؟

رویاهای مار بیشتر از آنچه فکر می کنید رایج است. اما دیدن مارها در خواب به چه معناست؟ معنای مارها را در خواب بیاموزید.

8 دعای صبح برای شروع روز خود با خدا

بهترین راه برای شروع روز ، نماز صبح است. در اینجا نمازهای صبح وجود دارد که می توانید برای پذیرفتن خدا در روز خود دعا کنید. روز را با جستجوی خدا آغاز کنید و ...