عشق عیسی - بزرگترین عشق از همه

عیسی عشق - همچنین عشق عیسی یا عشق مسیح نامیده می شود - اشاره به عشقی است که عیسی در طول زندگی خود بر روی زمین به همه بشریت نشان داد. در ایمان مسیحی ، همچنین می تواند به عشق م believersمنان به عیسی یا عشق مسیحی که م believersمنان به دیگران نشان می دهند ، اشاره کند.

عشق بخش مهمی از ایمان مسیحی است و عیسی مسیح به عنوان الگویی برای جهان از نحوه دریافت عشق و نشان دادن آن به دیگران خدمت کرد. نمونه ای از این عشق در یکی از مشهورترین کتاب مقدس کتاب مقدس ، یوحنا 3:16 شرح داده شده است.زیرا خدا جهان را آنقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را داد ، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی ابدی داشته باشد.یوحنا 3:16 نسخه بین المللی جدید (NIV)

عیسی عشق چیست؟

عیسی عشق خالص ترین عشقی است که بشر می شناسد. این عنصر اصلی اعتقاد و الهیات مسیحی است ، که می آموزد که عیسی مسیح برای بخشش گناه بر روی صلیب مرد. یوحنا 15:13 چنین عشق خالص و بدون فیلتر را توصیف می کند:

عشق بزرگتر از این هیچ کس را ندارد: جان خود را برای دوستان خود بگذارد.یوحنا 15:13 نسخه بین المللی جدید (NIV)

کتاب مقدس درباره عشق عیسی چه می گوید؟

در نامه هایی که پولس رسول به افسسیان نوشته است ، او توضیح می دهد که خدا پدر کار نجات را از طریق مسیح آغاز کرد ، که با کمال میل خود را بر اساس عشق و اطاعت از پدر قربانی کرد.

دوست داشتن مسیح عنصری ضروری برای شناخت کامل مسیح است ، همانطور که در افسسیان 3: 17-19 توضیح داده شده است. و افسسیان 5:25 می گوید مسیح نیز کلیسا را ​​دوست داشت و خود را برای آن فدا کرد. کتاب مقدس زیر کتاب مقدس را بیشتر توضیح می دهد عشق عیسی :

بنابراین بدانید که خداوند ، خدای شما ، خداست. او خدای وفادار است و عهد عشق خود را به هزار نسل از کسانی که او را دوست دارند و احکام او را نگاه می دارند ، حفظ می کند. - تثنیه 7: 9خدایا عشق بی دریغ تو چقدر بی ارزش است!
مردم به سایه بالهای تو پناه می برند. - مزمور 36: 7

تو ، پروردگار ، آمرزنده و خوب هستی ،
عشق فراوان به همه کسانی که شما را صدا می زنند - مزمور 86: 5

خدای آسمان را شکر کنید.
عشق او برای همیشه پایدار است. - مزمور 136: 26

یهوه خدای شما با شماست ،
جنگجوی توانا که نجات می دهد.
او از شما بسیار لذت خواهد برد ؛
در عشق او دیگر شما را سرزنش نخواهد کرد ،
اما با آواز خواندن از شما خوشحال خواهد شد. - ظفونیا 3:17

زیرا خدا جهان را آنقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را داد ، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی ابدی داشته باشد. - یوحنا 3:16

9همانطور که پدر من را دوست داشت ، من نیز شما را دوست داشتم. حالا در عشق من بمان10اگر دستورات مرا رعایت کنید ، در عشق من خواهید ماند ، همانطور که من دستورات پدرم را رعایت کرده و در عشق او هستم.یازدهاین را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل باشد.12فرمان من این است: یکدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم.13عشق بزرگتر از این هیچ کس را ندارد: جان خود را برای دوستان خود بگذارد.14اگر دستورات من را انجام دهید ، دوستان من هستید.پانزدهمن دیگر شما را خدمتکار نمی نامم ، زیرا یک خدمتکار کار ارباب خود را نمی داند. در عوض ، من شما را دوستان نامیده ام ، زیرا هر آنچه را که از پدرم آموخته ام ، به شما اعلام کرده ام.16شما من را انتخاب نکردید ، اما من شما را انتخاب کردم و شما را تعیین کردم تا بتوانید بروید و میوه بدهید - میوه ای که ماندگار خواهد بود - و به این ترتیب هر چه به نام من بخواهید پدر به شما خواهد داد.17این فرمان من است: یکدیگر را دوست داشته باشید. -یوحنا 15: 9-17

4عشق صبوره عشق مهربانه. حسادت نمی کند ، افتخار نمی کند ، افتخار نمی کند.5این باعث بی آبرویی دیگران نمی شود ، به دنبال خود نیست ، به راحتی عصبانی نمی شود ، هیچ سوابق اشتباهات را ثبت نمی کند.6عشق از شر لذت نمی برد بلکه از حقیقت لذت می برد.7او همیشه حفظ می کند، همیشه اعتماد می کند، همیشه امیدوار است و همیشه شرایط را حفظ می کند. - اول قرنتیان 13: 4-8

اما خدا عشق خود را به ما در این مورد نشان می دهد: در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم ، مسیح برای ما مرد. - رومیان 5: 8

2از طریق او به ایمان به این فیض که اکنون در آن ایستاده ایم دسترسی یافته ایم. و ما به امید جلال خدا افتخار می کنیم.3نه تنها چنین نیست ، بلکه در رنج های خود نیز افتخار می کنیم ، زیرا می دانیم که رنج پشتکار ایجاد می کند.4پشتکار ، شخصیت ؛ و شخصیت ، امید5و امید ما را شرمنده نمی کند ، زیرا محبت خدا از طریق روح القدس ، که به ما داده شده است ، در قلب ما جاری شده است. -رومیان 5: 2-5

37نه ، در همه این موارد ما بیش از آنکه به وسیله او که ما را دوست داشت فاتح هستیم.38زیرا من متقاعد شده ام که نه مرگ و نه زندگی ، نه فرشتگان و نه شیاطین ، نه حال و نه آینده و نه هیچ نیرویی ،39نه ارتفاع و نه عمق و نه هیچ چیز دیگری در تمام خلقت نمی تواند ما را از عشق خدا که در مسیح عیسی ، پروردگار ما است ، جدا کند. -رومیان 8: 37-39

من با مسیح مصلوب شده ام و دیگر زندگی نمی کنم ، بلکه مسیح در من زندگی می کند. زندگی من اکنون در بدن زندگی می کنم ، من با ایمان به پسر خدا زندگی می کنم ، که مرا دوست داشت و خود را برای من فدا کرد. - غلاطیان 2:20

4اما بخاطر عشق فراوان او به ما ، خداوندی که سرشار از رحمت است ،5ما را با مسیح زنده کرد حتی زمانی که ما در گناهان مرده بودیم - این به لطف شما نجات یافته اید. -افسسیان 2: 4-5

ببینید چه عالی محبت پدر بر ما تجمل کرده است ، که ما را فرزندان خدا بنامند! و این چیزی است که ما هستیم! دلیل اینکه جهان ما را نمی شناسد این است که او را نمی شناسد. - 1 یوحنا 3: 1

7دوستان عزیز ، بگذارید یکدیگر را دوست بداریم ، زیرا عشق از طرف خداست. هرکس عاشق است از خدا متولد شده و خدا را می شناسد.8کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد ، زیرا خدا عشق است. -اول یوحنا 4: 7-8

9این چگونه است خدا عشق خود را در بین ما نشان داد : او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا ما از طریق او زندگی کنیم.10این عشق است: نه این که ما خدا را دوست داشتیم ، بلکه او ما را دوست داشت و پسر خود را به عنوان قربانی کفاره گناهان ما فرستاد.یازدهدوستان عزیز ، از آنجا که خدا ما را بسیار دوست داشت ، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. -اول یوحنا 4: 9-11


عیسی به ما نشان داد چگونه دیگران را دوست داشته باشیم

عیسی مریضان عاشق را شفا داد

در طول زندگی عیسی بر روی زمین ، او اقدامات درمانی را بر بیماران انجام داد. او عشق فوق العاده ای به کسانی نشان داد که در اثر بیماری درمانده شده بودند. اگرچه بسیاری از بیماریها و مصیبتها آفت و نفرین محسوب می شدند ، اما عیسی همچنان عشق خود را با قدرت شفابخشی خود نشان داد.

وقتی عیسی فرود آمد و جمعیت زیادی را دید ، به آنها رحم کرد و بیماران آنها را شفا داد.

متی 14:14 نسخه جدید بین المللی (NIV)

عیسی از گرسنه های عاشق تغذیه کرد

در یکی از معجزات مشهور کتاب مقدس ، عیسی دو ماهی و پنج قرص نان برداشت و توده های گرسنه را تغذیه کرد.

معنی 333

عیسی شاگردان خود را نزد خود فرا خواند و گفت: من به این مردم دلسوزی می کنم ؛ آنها سه روز پیش با من بوده اند و چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه بفرستم ، یا ممکن است در راه سقوط کنند.

متی 15:32 نسخه جدید بین المللی (NIV)

عیسی شیاطین را از عشق بیرون کرد

افرادی که در کتاب مقدس تحت تسلط نیروهای شیطانی بودند ، از جامعه رانده شده بودند. با این حال ، هنگامی که عیسی با آنها برخورد کرد ، به آنها محبت و مهربانی نشان داد. او شیاطین آنها را بیرون کرد و آنها را آزاد کرد.

وقتی غروب فرا رسید ، بسیاری از جن زده را نزد او آوردند ، و او با یک کلمه ارواح را بیرون راند و همه بیماران را شفا داد.

متی 8:16 نسخه بین المللی جدید (NIV)

عیسی زندگی خود را قربانی عشق به بشریت کرد

عیسی با واگذاشتن زندگی زمینی خود بر روی صلیب در Calvary ، عشق نهایی را نه تنها به مسیحیان بلکه برای همه بشریت نشان داد. او با فداکاری خود نجات و راهی برای گذراندن ابدیت با خدا برای همه ما فراهم کرد.

مقالات جالب